top of page
caboeventslogo.jpg

INFORMATIE

Afspraken & regels

VERVOER :
- Wij leveren in een straal van 20km (gratis) uit brugge
- Per bijkomende km reken wij 0.70 eurocent aan.

- In de communieperiode leveren wij niet verder dan 15km.

( dit wegens drukte en tijd te kort )SPRINGKASTELEN :

- Ingang moet minstens 1 meter breed zijn.

- Klant dient over het volgende te beschikken: Elektriciteit rol 220 volt, minstens 16A

- GRATIS annulering van springkasteel tot 24 uur voor de levering bij regenweer !

- Het gebruik van schoenen en scherpe voorwerpen op het springkasteel is niet toegestaan.

- Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is niet toegestaan.

- Is het springkasteel vuil van eten / drinken of dergelijke kan er een reinigingskost van €50 incl.btw aan verbonden zijn.

​- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

TENTEN : 

- Indien de tent op gras komt vragen wij aan de klant waar er eventueel leidingen liggen zodat er geen schade aan de leidingen is voor de verankering van de tent.

- Indien er leidingen lopen moet de klant de werkers van cabo events op de hoogte houden . Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de leidingen.


- De reservatie door een huurder is steeds bindend ongeacht of deze reservatie per email, telefonisch of op een andere wijze verloopt.


- De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren binnen een termijn van 24 uren na de reservatie.


-  In geval de huurder op een later ogenblik (meer dan 24uur na reservatie) de reservatie annuleert dan zal de huurder een bedrag gelijk aan 50% van het totale huurbedrag incl.btw verschuldigd zijn aan Cabo Events. Dit ten titel van schadevergoeding wegens eventueel verlies van winst of verlies van een andere boeking.


BIJ VERHUUR GAAT U AUTOMATISCH AKKOORD MET ONZE VOORWAARDEN EN REGELS!


Art 1
Om het springkasteel/attractie te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras.


Art 2
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.


Art 3
De huurder is verantwoordelijk voor ongevallen aan personen, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen/attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
Het is verboden met schoeisel het springkasteel/attractie te betreden alsook met voedingswaren.
Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar naargelang de attractie.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.
Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Brugge.


Art 4
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen. ( bvb beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen) klant is volledig aansprakelijk.


Art 6
In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien.
Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.​

Info: About
bottom of page